Sökresultat: 87 st
ID Ord Transkription Kommentar Ämne
02719
Amnesty
Egennamn
09693
1
Barnplantorna
Egennamn
04695
Centerpartiet
Politik
Egennamn
12035
Centerpartiet
Politik
Egennamn
15041
Centrala studiestödnämnden
CSN
Utbildning
Samhälle
Egennamn
00749
CISS
Internationella Dövidrottsförbundet
Sport
Egennamn
17798
Comhem
Samhälle
Egennamn
09455
Demokraterna
Politik
Egennamn
00752
EDSO
Europeiska Dövidrottsförbundet
Sport
Egennamn
18910
EDYC
European Deaf Youth Capital
Egennamn
18381
EFSLI
Egennamn
04745
EU
Egennamn
Politik
02617
1
Facebook
Data & Teknik
Egennamn
16641
Facebook
Data & Teknik
Egennamn
08169
Facebook
Tecknet är mindre vanligtmv Data & Teknik
Egennamn
Feedback?