Sökresultat: 111 st
ID Ord Transkription Kommentar Ämne
08492
förlust
Sport
Ekonomi
08729
förlust
Sport
Ekonomi
01220
1
inflation
Ekonomi
07815
kommersiell
Ekonomi
07932
kommersiell
Ekonomi
09736
konjunktur
Ekonomi
04525
konto
Ekonomi
16548
konto
Ekonomi
04961
kontokort
kreditkort
Ekonomi
16550
kontokort
kreditkort
Ekonomi
05586
1
kosta
Tecknet är mindre vanligtmv Ekonomi
01281
kosta
Ekonomi
00455
kredit
Ekonomi
01480
1
krona
Ekonomi
09044
kronor
Ekonomi
Feedback?