Sökresultat: 81 st
ID Ord Transkription Kommentar Ämne
03089
Känslor
01526
Känslor
13826
irriterad
bli störd
Känslor
00492
irriterad
rastlös
Känslor
04349
Känslor
18050
känna olust
känna obehag, motvilja, obehag
Känslor
19395
Känslor
00185
1
Känslor
03214
Känslor
13629
Sjukvård
Känslor
13445
Sjukvård
Känslor
13628
Sjukvård
Känslor
04445
Känslor
12903
Sjukvård
Känslor
12920
Sjukvård
Känslor
Feedback?