Sökresultat: 81 st
ID Ord Transkription Kommentar Ämne
00121
allvar
allvarlig
Känslor
01670
2
arg
Känslor
08385
arg
Känslor
04319
1
arg
Känslor
12048
avsky
Känslor
00819
avsky
Känslor
14899
behaglig
Känslor
00740
1
besviken
Känslor
01079
blyg
Känslor
06045
deppig
Känslor
00535
deprimerad
deppad, nedstämd, dyster
Sjukvård
Känslor
16303
frustrerad
Känslor
03855
frustrerad
frustration
Känslor
04803
förbannad
Känslor
12945
2
förvirrad
förbryllad
Sjukvård
Känslor
Feedback?