Sökresultat: 404 st

Förfina ämnesresultat för Matematik

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
12539
invertera
invers
Matematik
12540
inverterbar
Matematik
12541
iteration
iterativ
Matematik
12543
jämvikt
Matematik
12545
jämvikt
Matematik
12547
jämvikt
Matematik
17448
kalkylator
Matematik
12548
koefficient
Matematik
12549
kolumn
Matematik
12551
kommutativ
kommutera
Matematik
12553
komplement
Matematik
12558
komplex
Matematik
12560
konjugat
Matematik
12561
konjunktion
Matematik
12562
konkav
Matematik
Feedback?