Sökresultat: 33 st
ID Ord Transkription Kommentar Ämne
01460
vartannat år
Siffror
01472
vart tredje år
Siffror
01479
vart fjärde år
Siffror
01483
vart femte år
Siffror
01458
varje år
årsvis
Siffror
17493
tredje året
tredje ring
Utbildning
Siffror
07331
1
om åtta år
Siffror
01439
om två år
Siffror
01444
om tre år
Siffror
01694
1
om sju år
Siffror
01681
1
om sex år
Siffror
01447
om fyra år
Siffror
01449
om fem år
Siffror
02689
nästa år
om ett år
Siffror
01513
1
i åtta år
Siffror
Feedback?