ID Ord Transkription Kommentar Ämne
18903
adhd
Tecknet är mindre vanligtmv Sjukvård
13491
mentalsjukhus
Tecknet är mindre vanligtmv Sjukvård
Samhälle
17412
förvirrad
Tecknet är mindre vanligtmv Sjukvård
12921
matstrupe
Tecknet är mindre vanligtmv Sjukvård
16271
menstruation
Tecknet är mindre vanligtmv Sjukvård
03506
ben
skelettben
Tecknet är mindre vanligtmv Sjukvård
00942
frisk
Tecknet är mindre vanligtmv Sjukvård
05909
provrörsbarn
Sjukvård
13234
bäcken
Sjukvård
13542
stolpiller
Sjukvård
12949
epiduralbedövning
ryggbedövning
Sjukvård
04252
magsår
Sjukvård
13235
bältros
helveteseld
Sjukvård
13544
ögondroppar
Sjukvård
12948
fontanell
Sjukvård
Rapportera fel