ID Ord Transkription Kommentar Ämne
00865
abort
Sjukvård
08915
acne
Sjukvård
10078
adamsäpple
Sjukvård
08802
ADHD
Sjukvård
18903
adhd
Tecknet är mindre vanligtmv Sjukvård
05614
afasi
Sjukvård
06090
aids
Sjukvård
06091
aids
Sjukvård
13721
akupressur
Sjukvård
10109
akupunktur
Sjukvård
10111
akutmottagning
Sjukvård
02684
albino
Sjukvård
03235
allergi
allergiker, allergisk
Sjukvård
13702
allergisk reaktion
Sjukvård
12899
allmänläkare
Sjukvård
Feedback?