Tecknet för dela kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
02731
00372
dela
dela upp
07628
fördela
fördelning
10829
Spel
11844
00385
Feedback?