Tecknet för ungefär kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
12445
elimination
Matematik
10807
eliminera
elimination
Spel
14855
förintelse
förintelsen
00376
göra sig av med
07535
1
lagom
07631
medel
00374
1
mellan
08473
mellanmål
mellis
12488
radera
02510
rensa
00375
2
ungefär
cirka, omkring
07243
utrota
förinta
Feedback?