Tecknet för ungefär kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
14855
förintelse
förintelsen
12488
radera
12445
elimination
Matematik
10807
eliminera
elimination
Spel
08473
mellanmål
mellis
07631
medel
07535
1
lagom
07243
utrota
förinta
02510
rensa
00376
göra sig av med
00375
2
ungefär
cirka, omkring
00374
1
mellan
Feedback?