Andra tecken för ungefär

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
00375
2
ungefär
cirka, omkring
00643
ungefär
Feedback?