Andra tecken för halv

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
00379
1
halv
halva
Feedback?