Tecknet för felfri kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
18781
blank
tom
00443
felfri
välvårdad, oförstörd, intakt
00441
hel
intakt, helskinnad, klara sig helskinnad
05809
hygien
Sjukvård
01622
i sträck
oavbrutet
00442
ren
07114
rättfärdig
Religion
17963
slät
13025
steril
Sjukvård
16383
tvättäkta
riktig, genuin
Feedback?