Tecknet för på kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
00469

05280
trampa
Feedback?