Tecknet för göra kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
08454
arbeta
00562
arbete
00563
göra
00561
varför
11729
verb
Språkvetenskap
Feedback?