Tecknet för meditera kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
03217
buddhism
Religion
03213
buddhist
Religion
00572
1
meditera
meditation
Feedback?