Andra tecken för kopiera

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
00574
kopiera
00889
1
kopiera
Feedback?