Tecknet för inte kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
00648
bjuda
12521
icke
10029
ingen
inget
00646
inte
00649
visa
visning
Feedback?