Tecknet för reumatisk kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
13578
kramp
Sjukvård
01024
reumatisk
reumatism
Sjukvård
Feedback?