Andra tecken för missa

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
03591
missa
04379
missa
01708
missa
Tecknet är mindre vanligtmv
Feedback?