Tecknet för rätt åt dig kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
01766
rätt åt dig
skyll dig själv, lagom åt dig
Tecknet är mindre vanligtmv
12823
uttryck
Matematik
Feedback?