Tecknet för bensin kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
02395
2
bensin
Kemi & Fysik
11162
bränsle
Feedback?