Andra tecken för begriper inte

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
02613
begriper inte
Tecknet är mindre vanligtmv
02595
begriper inte
Tecknet är mindre vanligtmv
Feedback?