Tecknet för adjungerad kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
09384
biträda
Juridik
03021
biträdande
03020
adjungerad
Föreningsliv
00141
medhjälpare
Feedback?