Sökresultat: 133 st
ID Ord Transkription Kommentar Ämne
06646
acklamation
Föreningsliv
Religion
03020
adjungerad
Föreningsliv
10103
ajournera
ajournering
Föreningsliv
15226
ansvarsfrihet
Föreningsliv
10724
avslag
Spel
Föreningsliv
15223
balansräkning
Föreningsliv
08122
besluta
beslut
Föreningsliv
10760
bifalla
bifall
Föreningsliv
00536
1
bokföring
Ekonomi
Föreningsliv
03730
bokföring
Ekonomi
Föreningsliv
00634
bordlägga
Föreningsliv
00779
budget
Föreningsliv
Ekonomi
01166
dagordning
Föreningsliv
14943
delegera
Föreningsliv
03971
ej beviljad
avslå, avslag
Föreningsliv
Feedback?