Sökresultat: 133 st
ID Ord Transkription Kommentar Ämne
06646
Föreningsliv
Religion
03020
Föreningsliv
10103
ajournera
ajournering
Föreningsliv
15226
Föreningsliv
10724
Spel
Föreningsliv
15223
Föreningsliv
08122
besluta
beslut
Föreningsliv
10760
bifalla
bifall
Föreningsliv
00536
1
Ekonomi
Föreningsliv
03730
Ekonomi
Föreningsliv
00634
Föreningsliv
00779
Föreningsliv
Ekonomi
01166
Föreningsliv
14943
Föreningsliv
03971
ej beviljad
avslå, avslag
Föreningsliv
Feedback?