Andra tecken för socker

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
02920
1
socker
Mat & Dryck
03431
socker
Tecknet är mindre vanligtmv Mat & Dryck
07777
socker
Mat & Dryck
10114
socker
Feedback?