Andra tecken för affär

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
02538
1
affär
Samhälle
03874
affär
Ekonomi
02579
affär
02583
affär
Feedback?