Andra tecken för garderob

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
03916
1
garderob
Möbler
00595
garderob
Möbler
19080
garderob
Tecknet är mindre vanligtmv Möbler
Feedback?