Tecknet för 75 öre kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
04460
75 öre
Tecknet är mindre vanligtmv Ekonomi
01305
nummer tre
Siffror
Feedback?