Sök:

deskriptiv

Tecknet för deskriptiv kan också betyda

Sökresultat: 8 st
Skapa PDF
Sökord
beskriva
beskrivning
deskriptiv
förklara
förklaring
instruktion
instruktör
motivera
motivering
parafras
parafrasering
FEEDBACK