Andra tecken för betyg

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
04663
2
betyg
Utbildning
07224
betyg
Tecknet är mindre vanligtmv Utbildning
Feedback?