Andra tecken för förstår inte

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
03474
förstår inte
02567
förstår inte
00006
1
förstår inte
över huvudet
16021
förstår inte
Tecknet är mindre vanligtmv
Feedback?