Tecknet för salva kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
00519
1
aldrig
06768
1
grund
00451
grå
Färger
05224
1
salva
kräm
Sjukvård
Kroppsvård
07461
1
torka (ex disk)
Feedback?