Andra tecken för barn

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
00257
1
barn
Familj
09252
barn
Österberg 1916
09254
barn
att hava barn
Österberg 1916
06698
barn
Tecknet är mindre vanligtmv Religion
Feedback?