Tecknet för definiera kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
07359
1
definiera
Matematik
11246
definition
09256
1
exakt
04596
noga
noggrann
08066
pedant
10863
2
perfekt
10623
specifiera
10620
specifikation
Feedback?