Tecknet för accept kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
08412
accept
acceptans
Juridik
09048
acceptera
09049
enas
enig, gå med på
09051
godkänna
godkänd
18545
hålla med
09053
överens
Feedback?