Andra tecken för domare

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
08476
1
domare
Sport
09478
domare
Juridik
08477
1
domare
Tecknet är mindre vanligtmv Juridik
Feedback?