Tecknet för mugg kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
10741
blanda kort
Spel
05646
1
burk
00901
glas
Hem & hushåll
01421
konserv
15039
konservativ
Tecknet är mindre vanligtmv
04962
1
kopp
01426
kortlek
Spel
08745
1
mugg
Hem & hushåll
Feedback?