Andra tecken för familj

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
00773
1
familj
Familj
Feedback?