Tecknet för disjunkt kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
03134
1
annorlunda
12408
disjunkt
Matematik
Feedback?