Substitution

SMSlow MotionSlow Motion aktiverad SISpela igenSpela igen aktiverad
ID-nummer
12777

Ämne
Matematik

Beskrivning
Hållhänder, riktade mot varandra och inåtvända, förs i inåtgående växelvisa cirklar ovanför varandra

Region
Stockholm

Förekomster
Lexikonet: 0 träffar
Korpusmaterial: 0 träffar
Enkäter: 0 träffar

TBTecknet kan också betyda
Transkription
􌥔􌥘􌤫􌤹􌤫􌥓􌥘􌥰􌦋􌦇

ID-nummer
12777

Beskrivning
Hållhänder, riktade mot varandra och inåtvända, förs i inåtgående växelvisa cirklar ovanför varandra

Glosa Korpus
Uppdaterad: 2019-10-31
Feedback?