Tecknet för 2-kombinationer kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
13790
2-kombinationer
Sport
14490
mixed
Sport
Feedback?