Tecknet för kilometer i timmen kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
15508
kilometer i timmen
km/h
03018
lektion
Utbildning
03019
timme
Kalender
Feedback?