Tecknet för situps kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
01602
1
heja på
Sport
17408
situps
Sport
Motion
Feedback?