Tecknet för vrida (kran) kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
18927
markera
Sport
18557
vrida (kran)
Feedback?