Tecknet för plötslig kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
07860
annorlunda
17960
fart
03169
fort
03170
hastighet
06767
olika
18764
plötslig Tecknet är mindre vanligtmv
17998
snabb
03172
strax
Rapportera fel