Tecknet för garantera kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
15888
fästman
Familj
02487
fästmö
Familj
19351
garantera
09687
garanti
02488
1
lova
17328
lovande
07353
1
löfte
Feedback?