ID Ord Transkription Kommentar Ämne
00931
älg
Djur
05454
älg
Tecknet är mindre vanligtmv Djur
11919
ödla
Djur
09294
ödla
Djur
09454
ödla
Djur
09141
öring
Djur
09139
örn
Djur
Feedback?