Sökresultat: 133 st
ID Ord Transkription Kommentar Ämne
06646
acklamation
Föreningsliv
Religion
03020
adjungerad
Föreningsliv
10103
ajournera
ajournering
Föreningsliv
15226
ansvarsfrihet
Föreningsliv
10724
avslag
Spel
Föreningsliv
15223
balansräkning
Föreningsliv
03845
1
besluta
beslut
Föreningsliv
Juridik
10760
bifalla
bifall
Föreningsliv
00536
1
bokföring
Ekonomi
Föreningsliv
03730
bokföring
Ekonomi
Föreningsliv
00634
bordlägga
Föreningsliv
00779
budget
Föreningsliv
Ekonomi
01166
dagordning
Föreningsliv
14943
delegera
Föreningsliv
03971
ej beviljad
avslå, avslag
Föreningsliv
Feedback?